Integritetspolicy

Introduktion

Tack för ditt intresse för vårt företag, produkter och / eller tjänster. När du ingår ett förhållande av något slag med oss, anförtror du oss din information.

Syftet med denna sekretesspolicy är att förklara för dig vilka uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem och vad vi gör med den. Vi tar din integritet på allvar och säljer aldrig listor eller e -postadresser. Eftersom vi är fullt medvetna om att din personliga information tillhör dig, gör vi vårt bästa för att lagra den på ett säkert sätt och behandla den noggrant. Vi lämnar inte information till tredje part utan att informera dig. Denna information är viktig.

Vi hoppas att du läser dem noggrant. Den här noten informerar dig om den information vi behandlar om dig i förhållande till vår organisation. När vi samlar in denna information agerar vi som operatör och enligt lag är vi skyldiga att ge dig information om oss, om anledningen och hur vi använder dina uppgifter och om de rättigheter du har över dina uppgifter.

Andra tjänster

Denna sekretesspolicy täcker inte applikationer och webbplatser för andra tredje parter som du kan komma åt genom att komma åt länkarna på vår webbplats. Detta ligger utanför vår kontroll. Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn på någon webbplats och / eller applikation innan du lämnar personuppgifter.

Vilka är vi?

VDL BYGG AB, telefon 0724 47 47 47, e-post bygg@vdlab.se ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in direkt från dig eller från andra källor. är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som vi samlar in direkt från dig eller från andra källor. Enligt lagstiftningen är vårt företag en personuppgiftsansvarig. För att dina uppgifter ska behandlas på ett säkert sätt har vi gjort allt för att genomföra rimliga åtgärder för att skydda din personliga information.

Vem är du?

Enligt lagstiftningen är du, den fysiska personen som gynnas av våra tjänster eller personen i ett förhållande av något slag med vårt företag, en "riktad person", det vill säga en identifierad eller identifierbar fysisk person. För att vara fullständigt transparent om databehandling och för att du enkelt ska kunna utöva dina rättigheter har vi vidtagit åtgärder för att underlätta kommunikationen mellan oss, den registeransvarige och dig, den registrerade.

Vårt engagemang

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. Därför har vi åtagit oss att följa europeisk och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter, särskilt förordning (EU) 679/2016, även känd som GDPR och följande principer: Laglighet, rättvisa och transparens Vi behandlar dina uppgifter lagligt och korrekt. Vi är alltid transparenta om den information vi använder, och du är korrekt informerad.

Kontrollen är din

Inom lagens gränser erbjuder vi dig möjlighet att granska, ändra, radera de personuppgifter du har delat med oss ​​och utöva dina andra rättigheter. Dataintegritet och ändamålsbegränsning Vi använder uppgifterna endast för de syften som beskrivs vid tidpunkten för insamlingen eller för nya ändamål som är kompatibla med de ursprungliga. I alla fall är våra syften förenliga med lagen. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att våra personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade.

Säkerhet

Vi har infört rimliga säkerhets- och krypteringsåtgärder för att vi bättre ska kunna skydda din information. Kom dock ihåg att ingen webbplats, ingen applikation och ingen internetanslutning är helt säker.

Frågor och önskemål

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina uppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter i förhållande till de uppgifter vi har eller om du har frågor om hur vi behandlar eventuella sekretessproblem kan du skriva till oss via e-post: bygg@vdlab.se

INFORMATION TILLGÄNGAD genom webbplatsen

Varje person som besöker VDL Bygg AB -webbplatsen och som tillhandahåller personuppgifter eller information via denna webbplats godkänner uttryckligen och otvetydigt följande: behandling av sådana uppgifter och personlig information av VDL Bygg AB; överföring av reklammaterial specifikt för direktmarknadsföring; VDL Bygg AB: s beslut om förfrågningar, frågor och klagomål som tas upp (se webbplatsens kontaktsida); andra aktiviteter som utförs av VDL Bygg AB och som är tillåtna enligt lag, som inte är föremål för godkännande av mottagaren.

VDL BYGG AB kommer att hålla denna information konfidentiell.

Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt uttryckliga och entydiga samtycke i enlighet med bestämmelserna i lag 677/2001 och GDPR -direktiven för skydd av individer när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter. För frågor angående utövandet av dina rättigheter angående användningen av webbplatsen och användarskyddet, vänligen kontakta oss via avsnittet "Kontakt" på webbplatsen.

Kontakta oss direkt


  Vi Lämnar Garanti

  Vi lämnar garanti oavsett storleken av ditt snickeri-arbete så du kan tryggt välja oss som din snickare.

  Gratis Offert!

  Få gratis offert. Skicka in så mycket info som möjligt så kontaktar vi dig för en besökstid.

  ROT-Avdrag

  Samtliga tjänster är ROT och avdragsberättigade. Du får 30% avdrag på arbetskostnaden.